Định hướng phát triển bền vững

“Phát triển bền vững” là từ khóa quan trọng cho tất cả các doanh nghiệp với mong muốn phát triển vững mạnh, lâu dài và điều này càng quan trọng hơn đối với các hoạt động giao thương quốc tế, kêu gọi đầu tư.

Rất nhiều nghiên cứu, khảo sát trên thế giới và tại Việt Nam đã chỉ ra rằng, những doanh nghiệp phát triển bền vững là các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, năng suất lao động cao hơn, khả năng thích ứng và hội nhập tốt hơn các doanh nghiệp chỉ hướng đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận mà bỏ qua trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.

Với mục tiêu xây dựng một tập đoàn kinh tế số tầm cỡ toàn cầu, Metaway Holdings mong muốn song hành với việc tạo ra lợi nhuận là tạo ra tác động tích cực đến xã hội, cộng đồng.

Theo đó, Metaway Holdings đặt ra 7 nguyên tắc nòng cốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm:

  • - Xác định rõ tầm nhìn - sứ mệnh
  • - Xây dựng bản sắc thương hiệu riêng biệt
  • - Mở rộng hợp tác & phát triển mạng lưới đối tác toàn cầu
  • - Giữ trọn chữ tín với khách hàng
  • - Chuẩn hóa mọi quy trình kinh doanh công ty
  • - Không ngừng cập nhật cái mới và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm.