điểm tin metaway holdings

(Theo Vnexpress) - Metaway Med phát triển hệ sinh thái y tế toàn diện

Metaway Med ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển bệnh viện Việt Nam, tạo tiền đề cho hệ sinh thái y tế toàn diện trong tương lai.

August 25, 2023 Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông Metaway Holdings và những cơ hội đầu tư tiềm năng

Công ty Cổ phần Metaway Holdings vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổng kết thành tựu sau 1 năm hoạt động và thống nhất mục tiêu lợi nhuận 4,2 triệu USD cho năm 2023.

April 28, 2023 Chi tiết

Metaway Holdings: Thắp lửa tinh thần - Đồng lòng cất cánh

Metaway Holdings đã tổ chức thành công buổi lễ kickoff 2023 - Cất cánh, với sự tham gia của Ban Lãnh đạo, đại diện cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên các khối phòng ban công ty.

March 13, 2023 Chi tiết