Công nghệ

Không chỉ là tập đoàn kinh tế số, Metaway Holdings còn là tập đoàn công nghệ số với những giải pháp và sản phẩm tổng thể tạo nên hệ sinh thái số toàn diện. Metaway Tech - công ty công nghệ do Metaway Holdings đầu tư - định hướng trở thành đơn vị cung cấp các nền tảng, giải pháp công nghệ cho toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn, kiến tạo kỷ nguyên số không giới hạn và đóng góp tích cực trong việc phát triển nền kinh tế số toàn cầu.

Metaway Tech - thành viên của Metaway Holdings tiên phong nghiên cứu, phát triển và cung cấp giải pháp, sản phẩm công nghệ mới nhất nhằm kiến tạo nên các trụ cột của nền kinh tế số và đáp ứng nhu cầu của người dùng toàn cầu trong kỷ nguyên số.Sứ mệnh Metaway Tech hướng tới là ứng dụng công nghệ giúp con người mở rộng kết nối toàn cầu, khai phá tiềm năng, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xây dựng nền tảng, giải pháp công nghệ toàn diện

Metaway Holdings tiên phong đầu tư kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện - MetaWorld với các sản phẩm nền tảng phục vụ cuộc sống con người thông qua việc tận dụng sức mạnh công nghệ của AI, robots, AR, VR, IoT… và đặc biệt là blockchain. MetaWorld kết nối thế giới thật (real world) và vũ trụ ảo (metaverse), nhu cầu của con người và các dịch vụ số, các nhà đầu tư và doanh nghiệp… hướng tới mục tiêu khai phóng giới hạn, kết nối tiềm năng, kiến tạo nên một thế giới không còn rào cản, khoảng cách và đáp ứng mọi nhu cầu của con người.

Bởi khả năng mở rộng ấn tượng và tương thích tốt với các blockchain khác trên thị trường như BNB Chain, Polygon, Ethereum, Solana..., blockchain layer 1 được phát triển và ứng dụng vào các sản phẩm, dự án trong hệ sinh thái MetaWorld. Blockchain layer 1 không những tạo nền tảng vững chắc cho toàn hệ sinh thái MetaWorld, mà còn mang đến nhiều lợi ích cho người dùng số.

Được phát triển bởi Metaway Tech, Hyperas Chain là cơ sở hạ tầng blockchain nền tảng layer 1, có khả năng đáp ứng các smart contract phức tạp, các dự án blockchain có quy mô lớn, và khối lượng giao dịch khổng lồ... Hyperas Chain tập trung vào việc xác thực người dùng để nâng cao sự tin tưởng, yếu tố bảo mật, minh bạch và tối ưu chi phí sử dụng cho người dùng. Các cơ quan của Chính phủ, bộ ban ngành và các doanh nghiệp lớn có thể ứng dụng nền tảng công nghệ của Hyperas để thực hiện phát triển các dự án blockchain bền vững trong tương lai.

Nghiên cứu y sinh học

Metaway Holdings tiến tới áp dụng công nghệ số vào nghiên cứu y sinh học: đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng y sinh học vào điều chế, sản xuất các sản phẩm nam dược, thực phẩm bổ sung từ các nguyên liệu hữu cơ - organic.

Bên cạnh việc đảm bảo tính an toàn, tự nhiên & hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe con người, việc phát triển sản xuất các thực phẩm bổ sung từ nguyên liệu hữu cơ cũng được xem là một cách góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường sống, bảo tồn nguồn đất và nước; nâng cao chất lượng môi trường, môi sinh cho các thế hệ tương lai.

Nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Bên cạnh y sinh học, Metaway Holdings cũng đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp: đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng IoT, thiết bị nhà thông minh, giải pháp cho xe máy điện thông minh, giao thông thông minh, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh…; đồng thời nghiên cứu ứng dụng thiết bị mạng máy tính, viễn thông (phần mềm & phần cứng)...

Những sản phẩm và giải pháp công nghệ của Metaway Holdings đóng vai trò quan trọng như những trụ cột của nền kinh tế số, hướng tới mục tiêu kiến tạo một xã hội số toàn diện, đem lại sự thịnh vượng, hạnh phúc bền vững cho cộng đồng.