Văn hoá doanh nghiệp

Metaway Holdings luôn hành động và phát triển dựa trên tôn chỉ: TRÁCH NHIỆM - TỰ TRỌNG - MINH BẠCH. Đây là 3 yếu tố then chốt tạo nên “gen” người Metaway Holdings.

  • Trách nhiệm: Có ý thức mạnh mẽ, nghiêm túc với các nhiệm vụ được giao và luôn thể hiện tính cam kết khi tiếp nhận công việc.
  • Tự trọng: Tôn trọng chính mình bằng cách nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, khẳng định giá trị bản thân đối với tổ chức.
  • Minh bạch: Metaway Holdings đề cao sự cởi mở, minh bạch, và tin tưởng lẫn nhau. Đây là 3 yếu tố tối quan trọng để tạo ra một môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.
Metaway Holdings quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, tạo môi trường lý tưởng để nhân viên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mỗi ngày. Trở thành một nhân tố trong ngôi nhà chung Metaway Holdings, dù bạn là ai, ở vị trí nào, bạn sẽ luôn được trân quý, được tạo điều kiện để phát triển bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Không chỉ là nơi làm việc và tạo dựng sự nghiệp, Metaway Holdings mong muốn trở thành ngôi nhà thứ hai cho toàn thể nhân sự - những người đã, đang và sẽ chung tay xây dựng ước mơ cùng Metaway Holdings. Không chỉ là đồng nghiệp, các cán bộ, nhân viên Metaway Holdings xác định coi nhau như người thân, gắn kết như gia đình; để Metaway Holdings trở thành điểm tựa cho các cá nhân cùng phát triển, cùng phụng sự và cống hiến cho sự phát triển chung của công ty.