Hành động vì mục tiêu phát triển bền vững

Với mô hình tập đoàn kinh tế số, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới để giải quyết mọi vấn đề trong mọi lĩnh vực hiện nay như giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, logistics… Metaway Holdings đã và đang tiên phong trên hành trình “phát triển bền vững” vì một xã hội tốt đẹp hơn bằng những hành động cụ thể:

  • - Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng và tôn trọng nhân quyền.
  • - Bảo vệ môi trường: thiết kế không gian làm việc thân thiện, phủ xanh văn phòng, khuyến khích nhân viên có lối sống xanh, giảm thiểu rác thải…
  • - Tài trợ và đồng hành cùng các chiến dịch vì cộng đồng.
  • - Thiết kế thêm tính năng “vì cộng đồng” vào các sản phẩm công nghệ mà tập đoàn đang phát triển.
  • - Thượng tôn pháp luật và đóng góp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Metaway Holdings cam kết sẽ đi theo con đường phát triển bền vững, lấy đó làm kim chỉ nam cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam mà còn mang niềm tin, sự tử tế lan tỏa khắp thế giới.